Vincent Bocko, MA
konateľ

+420 776 227 726
skype: winney_85
email: vincent@winney.sk

Mikuláš Bocko, MA
mbVIDEO sekcia

+421 918 516 497
email: mbvideo@winney.sk

winney, s.r.o.
IČO: 47222026
DIČ: 2023809117
IČ DPH: SK2023809117 (podľa §7a)

Bankové spojenie:
IBAN EUR: SK9483300000002400923292
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX